DE MOTORCLUB SOESTERBERG

In Soest was al in april 1932 een motorclub opgericht met ongeveer veertien leden, de S.M.C.

Dik Top

Auteur van o.a. de volgende boeken,

 -SOESTERBERG VAN TOEN TOT NU

 -EEN EEUW VLIEGKAMP EN DORP SOESTERBERG

-SOESTERBERG ONS DORP

Soesterberg volgde dit voorbeeld op 25 januari 1946. Toen werd de Motorclub Soesterberg geboren. De initiatiefnemers voor de oprichting van deze club voor motorrijders waren de nog redelijk jonge Johan (Jan) C. Bakker op Postweg 49, zijn buurman Wim van Dorrestein op Postweg 51 en Anton Hendrik Elbersen op Gen. Winkelmanstraat 4 (later Gen. Spoorstraat 30). Ze waren al actief in de jaren ’30, maar waren toen misschien nog niet toe aan wedstrijden. (foto 1) De oorlogsjaren gooiden roet in  het eten voor hun verdere ontwikkeling tot solide racers.

Postweg, Li Anton re Wim van Dorrestein

De Motorclub Soesterberg werd aangesloten bij de KNMV. De actieve leden begonnen met motorcross. De eerste jaren na de oorlog deden bovengenoemde mannen en daarnaast ook Joop van Breukelen mee aan veel wedstrijden. Ze waren ‘zuivere’ amateur coureurs en deden al het sleutelwerk aan hun materieel zelf. Vrijwel al hun onkosten werden daarom uit eigen zak betaald. Sponsors hadden ze niet of nauwelijks. Jan Bakker reed vaak op motoren van Anton Elbersen. Na hun wedstrijden kwamen ze meestal bij elkaar in Café ’t Centrum van Bertus de Bruin. In verband hiermee hing aan zijn gevel een bord van de KNMV.

Van Leeuwen de kolenboer was ook lid c.q. donateur van de MC Soesterberg. Kleermaker van Daal fungeerde enige tijd als voorzitter.

Lees verder
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Een korte geschiedenis van Postweg 40 en de familie die er woonde.

Hermanus Slot geboren op 21 augustus 1887 in Montfoort was een kind uit een gezin van 13 kinderen. Zijn ouders hadden een boerenbedrijf maar het boerenleven trok Hermanus niet. Al op jongen leeftijd ging Hermanus samen met een vriend op “wanderschaft” dit hield in dat ze van dorp tot dorp trokken op zoek naar werk. Hermanus was timmerman c.q. wagenmaker en samen met zijn vriend trokken ze door Duitsland en zelfs Oostenrijk aan toe. Op een van deze tochten door Duitsland ontmoette hij zijn vrouw Mathilde Borchert (geb. 1894 Hagen). 

Na diverse omzwervingen belanden Hermanus en Mathilde in 1929 in Soesterberg op de van Maarenstraat 3. Daar wordt hun eerste zoon Hans geboren. Ondertussen is Hermanus druk bezig om een woning aan de Postweg 40 te bouwen waar Hermanus en zijn gezin gaan wonen in 1930.

Postweg 40

Op de Postweg wordt in 1937 hun 2e zoon Herman geboren.

Aan de Postweg 40 heeft Hermanus voldoende grond bij zijn huis alwaar hij zijn beroep kan uitoefenen namelijk het bouwen van woonwagens. In 1947 biedt hij een woonwagen aan in de Soester Courant van 9 meter lang voorzien van keuken en slaapkamer.

Lees verder
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

TEMPO WERKTUIGENFABRIEK

na De Dump en de Vliegbasis de grootste werkverschaffer

in Soesterberg vanaf 1945

Jan Nicolaas Anthonie Kochheim werd geboren in Amsterdam op 2 januari 1893 (noot 1). In maart 1905 werd hij toegelaten tot de ambachtsschool (waarschijnlijk in Amersfoort). Ergens wordt beweerd dat Jan Kochheim tijdens WO I door middel van zelfstudie zijn ingenieursdiploma had gehaald. Volgens een bericht in de Gooi & Eemlander van 22 september 1924 was J.N.A. Kochheim, inwoner van Weesp in Den Haag geslaagd voor het diploma B machinist. Hij trouwde in mei 1920 met Tonia Berendina Johanna Holmer. Zij kregen drie zoons. De oudste was Jan. In mei 1923 werd Johan Daniël (Daan) geboren.               Zijn eerste baan had hij bij de elektrische centrale in Dordrecht. Daarna werkte hij enige tijd bij Siemans & Struckert in Rotterdam en vervolgens was hij chef van de elektriciteits maatschappij in Eindhoven.

Dik Top

Auteur van o.a. de volgende boeken,

 -SOESTERBERG VAN TOEN TOT NU

 -EEN EEUW VLIEGKAMP EN DORP SOESTERBERG

-SOESTERBERG ONS DORP

Eigen baas in Blerik en in Amersfoort

Op 15 mei 1926 begon hij een bedrijf in Blerik bij Venlo. Hier bouwde hij zijn eerste rolband transporteur. In 1931 ging hij samenwerken met Umofa in Hérent bij Leuven in België (noot 2). In datzelfde jaar vestigde hij zijn bedrijf in Amersfoort op Weltevreden 10, met een kantoor op Vermeerstraat 138, tel 1538. Hij fabriceerde toen transporteurs en verkocht daarnaast hangbanen. Op 3 maart 1934 werd nog een aanvraag bij de Gemeente Amersfoort ingediend voor een uitbreiding van het bedrijf op Weltevreden 10.

Lees verder
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Toen R.K. FANFARECORPS ST. JOZEPH – Nu ODEON

een honneur aan Reinier van den Berg, Jacques van den Berg, Jos Sukking

Alleen voor katholieke muzikanten                                                                                                                   

DIK TOP

Geboren 21 januari 1940

Soesterberg

Dik Top

Auteur van o.a. de volgende boeken,

 -SOESTERBERG VAN TOEN TOT NU

 -EEN EEUW VLIEGKAMP EN DORP SOESTERBERG

-SOESTERBERG ONS DORP

Deze muziekvereniging werd opgericht op 27 maart 1927. Deze datum stond op het fraaie vaandel, met de naamsvermelding FANFARE CORPS ST JOZEPH. Hoewel het ensemble alleen toegankelijk was voor Rooms Katholieken, werd R.K. niet op het vaandel vermeld. In de beginjaren werden meerdere keren prachtige staatsiefoto’s gemaakt. Uniformen hadden ze nog niet, maar bij hun uitrusting hoorden wel nette kostuums en zwarte petten (foto 1 en foto 2)

Martinus Scheffer die o.m. lid van de gemeenteraad was, werd voorzitter. Als dirigent fungeerde J.J. Wakelkamp uit Amersfoort. Sinds 1921 leidde hij in Amersfoort reeds de R.K. Muziekvereeniging ‘Wilskracht’. Voor het nieuwe gezelschap in Soesterberg dat bestond uit ca. 25 leden was geld hard nodig, want er waren nog geen muziekinstrumenten. De bazaar van zaterdag en zondag 26 en 27 februari had een batig saldo opgeleverd van 500 gulden. Na een tweede bazaar was er genoeg geld in de spaarpot om eigen instrumenten aan te schaffen.

Lees verder
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

MEISCHKE

een vergeten legendarische familie

de eerste aannemers van betekenis in Soesterberg

Johann Christian Meischke (1763-1841) trok van het koninkrijk Sachsen in Duitsland naar Nederland en vestigde zich in Austerlitz, de kleine nederzetting bij het grote militaire kamp. Zijn vrouw heette Koppen. Hier in Nederland werd zijn jongste zoon Johan Coenraad Meischke geboren (1828-1864).

DIK TOP

Geboren 21 januari 1940

Soesterberg

Dik Top

Auteur van o.a. de volgende boeken,

 -SOESTERBERG VAN TOEN TOT NU

 -EEN EEUW VLIEGKAMP EN DORP SOESTERBERG

-SOESTERBERG ONS DORP

Timmerman-aannemer in Soesterberg

Johan Coenraad trouwde in 1853 met Anna Maria van Zoelen. Via Driebergen vestigde hij zich met zijn jonge gezin als timmerman in 1859 in Soesterberg. Hier bouwde hij een woning met timmerwinkel voor zichzelf. Dit is het huis dat nu nog staat op Banningstraat 11 – eerder Amersfoorts(ch)estraat 11. Het huis links daarvan werd eveneens door het timmerbedrijf van Meischke gebouwd, in 1886. Hier was een opvang van kinderen uit Burger Weeshuis Amsterdam. Later werd dit huis opgesplitst in twee woningen die de adressen Amersfoortschestraat 7 en 9 kregen. Zie onder.

Lees verder
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

SPEEK & MULLER

Mercedes-Benz vrachtwagens

Amersfoortsestraat 22 Soesterberg

Autobusondernemer Jan Leguit liet in 1927 op de hoek van de Amersfoortsestraat en de Richelleweg een grote garage bouwen. (afb. 1).

De garage van Leguit met twee bussen van het merk White

Deze werd vanaf 1946 gehuurd door de uit Amsterdam afkomstige compagnons Martinus Speek en Izaak Muller. Voor Mercedes-Benz hadden zij al sedert het midden van de jaren ’30 gewerkt. Op verschillende manieren gingen zij nu in Soesterberg optreden als een verlengende arm voor deze fabriek.

DIK TOP

Geboren 21 januari 1940

Soesterberg

Dik Top

Auteur van o.a. de volgende boeken,

 -SOESTERBERG VAN TOEN TOT NU

 -EEN EEUW VLIEGKAMP EN DORP SOESTERBERG

-SOESTERBERG ONS DORP

Muller                                                                                                                                                 Izaak Jan Muller (roepnaam Jan) kwam ter wereld in Amsterdam op 8 april 1893. In 1913 was hij korporaal bij de Infanterie. Na een baan op het secretariaat van de Gemeente Amsterdam werd hij afdelingschef van de Bataafsche Import Mij. Vervolgens was hij vertegenwoordiger van een reclamebureau. Hij woonde in de hoofdstad op verschillende adressen. Vanaf juli 1947 op Nassaukade 134 I. (noot 1) Op 5 januari 1948 werd hij in Soest ingeschreven op Kerkstraat 19.

Lees verder
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

SIMON SCHIPPER, POLITIEAGENT TE SOESTERBERG.

Van schipperszoon tot rechercheur bij politie Soest.

Op 17 Juli wordt Simon Schipper geboren in Stadskanaal (prov. Groningen) als zoon van een schippersechtpaar. Zijn jeugd brengt hij door op het schip van zijn ouders. Als jonge man wordt hij opgeroepen om zijn dienstplicht te vervullen bij Defensie, hij wordt dan ingedeeld bij de 1e Regimentsinfanterie. Na een jaar bij de Landmacht te hebben gediend stapt hij over naar de Mariniers. Daar voelt hij zich thuis en bouwt aan zijn carrière. Na een aantal jaren op Curacao gediend  te hebben ter ondersteuning van de gouverneur aldaar keert Simon eind jaren ’30 terug naar Nederland. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is Simon gelegerd in Rotterdam waar hij dan ook woont met zijn gezin. Voordat de gevechten losbarsten keert hij nog gauw terug naar huis met het idee dat hij waarschijnlijk zijn vrouw en kinderen niet meer zal terugzien. Na vijf dagen vechten tegen de Duitsers capituleert Nederland en zijn de gevechten afgelopen. Tijdens deze gevechten heeft Simon dapper gevochten voor zijn Vaderland waar hij later nog een medaille voor krijgt namelijk het Oorlogsherinneringskruis met Gespen. Na vijf dagen capituleert Nederland en wordt Simon met wachtgeld naar huis gestuurd.

Lees verder
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

VILLA STERRENBERG

Een stukje Zeist in Soesterberg

VILLA STERRENBERG

Een stukje Zeist in Soesterberg

Op de locatie van Villa Sterrenberg heeft eerder een andere ‘buitenplaats’ gestaan, met een geschiedenis die zeker teruggaat tot in de zeventiende eeuw. De later gebouwde villa had aan het begin van de twintigste eeuw als adres Zeisterstraatweg 26, Soesterberg en sinds 1925 Rademakerstraat 26. Waarschijnlijk omdat het gebouw net op grondgebied van de Gemeente Zeist stond (schuin tegenover de R.K. kerk) werd het adres later Amersfoortscheweg 69 (noot 1). Nadat Klein Sterrenberg werd gebouwd, met vanaf 1925 als adres Rademakerstraat 26A, werd de oude villa meestal Groot Sterrenberg genoemd. Gedurende de bezettnig werd dit grote landhuis gebruikt en totaal uitgewoond door Duitse militairen. De leegstaande villa werd omstreeks 1950 afgebroken.

DIK TOP

Geboren 21 januari 1940

Soesterberg

Dik Top

Auteur van o.a. de volgende boeken,

 -SOESTERBERG VAN TOEN TOT NU

 -EEN EEUW VLIEGKAMP EN DORP SOESTERBERG

-SOESTERBERG ONS DORP

Diverse eigenaars 

De oudst bekende eigenaar was Everard van Weede (1626-1702) die het perceel met daarop mogelijk een boerderij in 1653 in eigendom verkreeg. In 1703 werd het gekocht door Joachim Wolfsen Berger (1645-1712). Joannes Wittert was de eigenaar van 1730 tot 1737. Tot die tijd stond er aan gebouwen waarschijnlijk niet meer dan de boerderij met wat daar bij hoort. Deze werd over het algemeen verhuurd. Wittert vertrok naar Antwerpen. Vervolgens kocht Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken het landgoed dat was gelegen aan beide zijden van de Amersfoortscheweg. Hij leefde van 1710 tot 1762 en is mogelijk degene die omstreeks 1740 de naam Sterrenberg bedacht. Zijn nageslacht hield het landgoed in bezit tot 1803.

Lees verder
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

DE SMALSPOORLIJN VAN DE GENIE 

IN SOESTERBERG

Tijdens de mobilisatie van 1870 en onder meer als gevolg van de Frans-Duitse oorlog in die periode, was gebleken welke belangrijke strategische betekenis spoorwegen konden hebben bij gevechtshandelingen. Als gevolg hiervan werd het Bataljon Mineurs en Sappeurs (later Genietroepen genoemd) voorbereid om allerlei taken i.v.m. aanleg en exploitatie van spoorlijnen te kunnen vervullen. Uiteindelijk kreeg een veel kleiner onderdeel van de Genie deze taken toegewezen: de Compagnie Spoorwegtroepen. De mannen hiervan moesten in tijd van nood (bij stakingen en vooral tijdens een oorlog) spoorlijnen kunnen aanleggen, deze onderhouden en ook treinen (toen uitsluitend stoomlocotieven) kunnen doen rijden.

DIK TOP

Geboren 21 januari 1940

Soesterberg

Dik Top

Auteur van o.a. de volgende boeken,

 -SOESTERBERG VAN TOEN TOT NU

 -EEN EEUW VLIEGKAMP EN DORP SOESTERBERG

-SOESTERBERG ONS DORP

Daartoe had de Spoorwegcompagnie vanaf 1887 jaarlijks een trainingskamp bij het schietterrein De Vuursche in de Biltsche Duinen bij Bosch en Duin. Hier werden de militairen opgeleid in de verschillende takken van spoorwegarbeid. Er vonden allerlei soorten werkzaamheden plaats zoals het aanleggen van stukjes smalspoor. Sinds 1896 werd daar ook geoefend met de eerste stoomlocomotief. Deze had vier jaar eerder dienst gedaan bij schietproeven in de buurt van Schoorl, en werd daarom ’Schoorl’ gedoopt.

Lees verder
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

MUZIEKLERAAR EN VIOLIST GERARD ROODA

werkzaam in Soesterberg van 1933 tot 1966

Gerard Hendrik Johan Rooda werd op 30 juni 1891 geboren in Schoonhoven als zoon van sergeant Gerard Wilhelm Rooda (32 jaar) en Anna Maria Elisabeth Burg.


DIK TOP

Geboren 21 januari 1940

Soesterberg

Dik Top

Auteur van o.a. de volgende boeken,

 -SOESTERBERG VAN TOEN TOT NU

 -EEN EEUW VLIEGKAMP EN DORP SOESTERBERG

-SOESTERBERG ONS DORP


De eerste jaren leidde Gerard junior een zwerverig bestaan. Hij verhuisde in 1909 van Uitgeest naar Amsterdam en stond in 1910 bij de militie ingeschreven als telegrafist. Vanaf maart 1913 bracht hij wegens oplichting bijna een jaar door in de strafgevangenissen in Haarlem en Amsterdam. Op 14 februari 1914 werd hij in Amsterdam ‘ontslagen’.

Lees verder
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen