Laatste nieuws

WOLFHOUNDS in SOESTERBERG

In het kader van de Koude oorlog heeft er 40 jaar lang een Squadron van de Amerikaanse luchtmacht op Soesterberg gezeten, het 32nd Tactical Fighter Squadron oftewel the Wolfhounds. In het NMM is nu een tentoonstelling te bezichtigen daarover, een klein gedeelte is ingericht om de Amerikaanse aanwezigheid te laten zien.
Wilt u meer weten over de Wolfhounds en hun impact op Soesterberg, woensdag 27 maart is er een presentatie over 40 jaar Wolfhounds opSoesterberg.
Deze presentatie wordt mede gepresenteerd door Kevin Burns voormalig Wolfhound op Soesterberg.

Woensdag 27 maart,

de Linde,

van 10:00 tot 12:00 uur,

Gratis

 


Binnenkort in de Linde

Een presentatie over het leven van de Wolfhounds in Soesterberg.

Georganiseerd door Jan de Mos,

Gepresenteerd door Kevin Burns,

Samengesteld door Bert van Soeren,


Binnenkort te Koop

De geschiedenis van het 32d Tactical Fighter squadron (Wolfhounds)

Houd deze site in de gaten voor meer info.

Let op het is een Engelstalig boek.

AUTEUR : Mario Warnaar

Foreword by: Major General William F. Hodgkins (retired) Commander, 32nd Fighter Group Soesterberg Air Base, the Netherlands and Colonel Robert D. Evans (retired) Commander 32nd Air Operations Squadron, Ramstein Air Base, Germany.


Soesterberg van Boven

Elke laatste woensdag van de maand is er in De Linde te Soesterberg onder het motto “een bakkie, plaatje en praatje” een thema-ochtend met een historisch karakter. Het thema van woensdag 27 februari 2019 is “Soesterberg van Boven”. Luchtfoto’s laten de ontwikkeling zien van Soesterberg in de afgelopen honderd jaar. Van stil dorp naar een dorp met internationale bekendheid als bakermat van de Nederlandse luchtvaart.

Van vliegheide naar NAVO-vliegbasis

In 1910 begonnen de autohandelaren Lugard & Verwey met hun vliegpogingen op de heide bij Soesterberg. Een jaar later was Soesterberg een tussenstop in de allereerste Europese rondvlucht. Dit evenement trok 20.000 nieuwsgierige bezoekers. Na drie jaar ging het bedrijf failliet en werd er door het Ministerie van Oorlog een doorstart gemaakt met de Luchtvaartafdeeling (LVA). Dat werd de basis voor de groei van Soesterberg. Vanaf die tijd zijn er vanaf het vliegkamp luchtfoto’s gemaakt, zowel van het kamp zelf als het dorp en natuurlijk ook de rest van Nederland. Maar alleen de foto’s van Soesterberg worden getoond. Daar zijn ook veel foto’s bij die van Defensie lange tijd het stempel “geheim” meekregen. Met de komst van de satellieten blijven er echter niet veel geheimen meer over.

De ontwikkeling die het dorp Soesterberg en de vliegbasis hebben meegemaakt is op de luchtfoto’s goed te volgen. Eerst werden er huizen gebouwd voor de officieren. De manschappen verbleven nog intern in kazernes, maar kregen al snel ook woningen in het dorp. Aanvankelijk werd speciaal voor deze groep nieuwkomers rond 1920 de wijk Ons Belang gebouwd. Met de komst in 1954 van het Amerikaanse 32e squadron werd voor deze groep de woonwijk Apollo gebouwd en later Gemini. De wijk Ons Belang is begin jaren 80 gesloopt. Daarvoor in de plaats kwam de wijk Bloemheuvel. Daarna kon er vanwege strengere geluidsnormen niet meer gebouwd worden. De ontwikkeling van het dorp kwam stil te liggen. Nadat de vliegbasis in 2008 werd gesloten kon er een inhaalslag worden gemaakt. Dat en nog veel meer komt aan de orde in de thema-ochtend “Soesterberg van Boven”. Afbeelding Nieuwe Openbare basisschool, Verlengde Schoolweg 1930.

Datum: woensdag 27 februari 2019, van 10 tot 12 uur, toegang is gratis
Dorpshuis De Linde, Christiaan Huygenslaan 4-A, 3769 XW Soesterberg

Voor meer vragen:
contactpersoon Jan de Mos
jmdemos@kpnmail.nl


OUDE SCHOOLFOTO’S OPENBARE SCHOOL

Onlangs kregen wij van Oudsoesterberg.nl een aantal plakboeken met schoolfoto’s van de openbare lagere school in bruikleen. Deze plakboeken waren vanaf midden jaren 70 bijgehouden door oud leraar Gert Lamers die toen in Soesterberg kwam wonen en werken.

De foto’s die wij mochten scannen geven een mooi tijdsbeeld van 25 jaar openbare lagere school. Wij danken Gert Lamers voor het beschikbaar stellen van de boeken.

Houd onze facebookpagina www.facebook.com/oudsoesterberg.nl in de gaten waar vanaf nu diverse foto’s getoond zullen worden.

afscheid klas 6 73/74

Boer, Ben Aldenkamp, Corriane Heykes, Thea Wiersema, Corrie Drost, Gert Lamers, Henny Heuf Kinabu, Gerrit Stekelenburg

schoolvoetbal 1978

afscheid groep 8


OUDE FOTO’S SOESTERBERG

Geniet u ook zo van de oude foto’s die op deze site staan, zoja kijk dan eens nog in uw kast of u ook zulke oude foto’s nog heeft. Wij van oudsoesterberg.nl kunnen deze oude foto’s bij u thuis scannen zodat ze hier getoond kunnen worden.

Hier een voorbeeld van een paar oude foto’s beschikbaar gesteld door de familie Dusschooten.

SCHOOLDWARSWEG

GENERAAL WINKELMANSTRAAT 20

POSTWEG 56


Thema-ochtend koffiegroep De Linde Soesterberg

Elke laatste woensdag van de maand is er in De Linde onder het motto “een bakkie, plaatje en praatje” een thema-ochtend met een historisch karakter. Het thema van woensdag 28 november is: “Terug naar school”. De bezoekers kunnen herinneringen ophalen aan de hand van vele beelden, van de scholen zelf, het onderwijs en de leermiddelen van vroeger, en natuurlijk veel oude  klassenfoto’s.

Historie van het onderwijs in Soesterberg

In 1805 werd de leerplicht ingevoerd. In de buurtschap Den Bergh was er in die tijd nog geen schooltje. De afstand naar Soest was voor de kleintjes op hun klompjes over slechte zandpaden over de heide geen doen. Er wel al wel les gegeven door onbevoegden in een lokaaltje van een vervallen hofstede van “Heerenhuys De Sterrenberg”. Die onbevoegden waren tuinbazen van de buitenplaatsen. Hun echtgenotes verzorgden het nuttig handwerken voor de meisjes. Het eerste “bijschooltje” dateert van 1837, kort daarvoor was meester Moesveld aangetrokken als eerste bevoegde onderwijzer. Dat zou tot 1922 de enige school blijven voor het openbare lager onderwijs.

Foto: Oude openbare school met onderwijzerswoning, hoek Rademakerstraat en toenmalige Verlengde Schoolweg, 1922.

In 1922 werden twee nieuwe scholen opgericht, een Room Katholieke en een Christelijke school. De openbare school hield maar twee leerlingen over en werd gesloten. Door een actiegroep werd de Stichting Volksonderwijs opgericht en kon even later toch een doorstart worden gemaakt. Het aantal leerlingen nam daarna weer toe en in 1929 konden ook zij een nieuwe school betrekken. Soesterberg kent nog steeds drie basisscholen, dat zijn  nu de openbare school De Startbaan, de RK Carolusschool en de Chr. basisschool De Postiljon. Er is geen voortgezet onderwijs in Soesterberg.

Datum: woensdag 28 november 2018, van 10 tot 12 uur
Dorpshuis De Linde, Christiaan Huygenslaan 4-A, 3769 XW Soesterberg
Toegang is gratis

Voor meer vragen:
contactpersoon Jan de Mos
jmdemos@kpnmail.nl


INFORMATIE GEZOCHT.
Voor dhr. Kiljan zijn wij op zoek naar gegevens over Rijschool/manege Soesterberg welke bestond van ongeveer 1932 tot 1950. Deze Rijschool/ manege was gevestigd aan de Amersfoortsestraat 90a.
J.W. de Koff woonachtig aan de Amersfoortsestraat 90a begon begin 1932 een Rijschool op zijn terrein.

Jan Willem de Koff te paard

Hij was voormalig Kapitein der Veldartillerie.
Hij was getrouwd met Sarah Jane Lorentz, zij was zangeres/ Sopraan en heeft o.a. opgetreden in Huis ten Halve.

Huis ten Halve


Zij hadden 3 dochters, Hetty, Tineke en Sonja alle drie reeds overleden.
Jan Willem Koff is overleden op 06-09-1954 te Soesterberg en begraven te Zeist.
Mocht iemand informatie hebben over deze familie of Rijschool graag een mail naar info@oudsoesterberg.nl.
Dhr. Kiljan is voornamelijk op zoek naar fotomateriaal van de woning c.q. Rijschool aan de Amersfoortsestraat.


HOUTEN SCHOENTJES BLIJKEN VAN GROTE HISTORISCHE WAARDE.

Op maandag 29 okt. 2018 heeft het echtpaar Dusschooten uit Soesterberg een paar houten schoentjes overgedragen aan de conservator van museum Huis Doorn de heer Cornelis van der Bas in Doorn. Via de website www.oudsoesterberg.nl was het echtpaar Dusschooten in contact gekomen met het bovengenoemde museum, het echtpaar was in het bezit van een paar oude houten schoentjes die bij nadere inspectie door de conservator van het museum van grote historische waarde blijken te zijn.

De houten schoentjes die al meer dan 40 jaar in het bezit zijn van de familie Dusschooten, en daarvoor in het bezit waren van de familie Helsdingen die woonachtig was op Wallenberg, blijken gemaakt te zijn door een Belgische vluchteling die zijn land ontvlucht was ten tijde van de Eerste Wereldoorlog (1914 -1918), deze vluchteling had regelmatig contact met de familie Helsdingen die op Wallenberg woonde en heeft de schoentjes aan die familie ooit geschonken, zo wist mevr. Dusschooten te vertellen. Als kind speelde ik vaak met de schoentjes als wij bij de familie Helsdingen op bezoek waren, aldus mevr. Dusschooten.

De conservator van het museum, Cornelis van der Bas, wist te vertellen nog nooit zo’n bijzonder item uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog gezien te hebben die ook nog eens in zo’n goede staat verkeerde.

Na enige behandelingen zullen de houten schoenen in een vitrine tentoongesteld worden in het paviljoen Nederland in de Eerste Wereldoorlog van museum Huis Doorn.

Op het moment dat de schoenen in de vitrine tentoongesteld worden is het echtpaar Dusschooten samen met de beheerder van de website, www.oudsoesterberg.nl, uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in het museum.

Museum Huis Doorn is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag vanaf 13:00 tot 17:00 uur.


Thema-ochtend koffiegroep De Linde

Elke laatste woensdag van de maand is er in De Linde onder het motto “een bakkie, plaatje en praatje” een thema-ochtend. Het thema van 31 oktober is: “De weg van Soesterberg naar Soest”. Uit de beelden zal blijken dat die eeuwen lang bepaald niet over rozen ging. Het tracé is meerdere malen verlegd. Behalve de weg komt ook de bebouwing aan de vroegere en huidige route aan de orde. Zoals gebruikelijk kunnen bezoekers aan de hand van deze beelden hun herinneringen ophalen.

Over De Bult naar Soest

Den Bergh is ontstaan aan de Wegh der Weegen in 1650, een nieuwe weg van Amersfoort naar Utrecht. Rond de buitenplaatsen kwamen arbeiderswoningen voor daggelders. Voor school en kerk waren de bewoners aangewezen op Soest, alleen te bereiken over karrensporen over de toen nog kale heide. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw, toen Den Bergh omgedoopt was in Soesterberg, kwam er meer aandacht voor een betere verbinding. Uit de beelden zal blijken dat die weg lange tijd van slechte kwaliteit is geweest. De toestand van de weg, de afstand tussen Soesterberg en Soest, ongeveer 10 km., en de natuurlijke hindernis van het Soester Hoogt, ook wel De Bult genaamd, verklaren veel over de wat moeizame relatie tussen beide in het verleden. Tot 1953 ging de route nog over het vliegveld, met stoplichten wanneer er vliegtuigen moesten opstijgen of landen. Toen dat te gevaarlijk werd is de Van Weerden Poelmanweg aangelegd. (foto oude route over de Bult).

Heeft u belangstelling voor dit onderwerp kom dan op woensdag 31 oktober naar het sociaal cultureel centrum De Linde, Christiaan Huygenslaan 4-A te Soesterberg. Het duurt van 10 tot 12 uur, de toegang is gratis.

Oproep schoolfoto’s

Het thema van november is ook al bekend, dat wordt: “Terug naar school”. Heeft u nog oude schoolfoto’s van een van de scholen uit Soesterberg? Stuur ons een scan of kom op een van de woensdagochtenden even langs bij De Linde dan maken we een kopie.

Voor meer vragen:
contactpersoon Jan de Mos
jmdemos@kpnmail.nl


Thema-ochtend koffiegroep De Linde

Elke laatste woensdag van de maand is er in de Linde onder het motto “een bakkie, plaatje en praatje” een thema-ochtend. Na de zomerpauze gaat die op woensdag  26 september a.s. weer van start. We duiken deze keer dieper in de historie, namelijk de Franse tijd van 1795 tot 1813. Anders dan destijds bij de Duitse bezetting werden de Fransen in Nederland met open armen ontvangen door de republikeinen. De leuze van vrijheid, gelijkheid en broederschap sloeg ook hier aan. We hebben veel te danken aan die korte periode: nieuwe wetgeving, invoering burgerlijke stand, kadaster etc. Maar het was een periode die ook aan Soesterberg niet ongemerkt voorbij is gegaan. In de achtertuin van wat toen nog aangeduid werd als Den Bergh, vestigden zich in 1804 op de heide een groot leger van Napoleon in een kamp met 18.000 militairen onder leiding van generaal De Marmont.

Terug naar de tijd van Napoleon

Het hier gevestigde leger was in afwachting van een veldtocht naar Engeland. Om de verveling tegen te gaan werd de Pyramide van Austerlitz gebouwd. Het leger ging uiteindelijk niet naar Engeland maar in 1805 richting oostfront. Marmont had in Napoleons leger gediend gedurende de Egyptische veldtocht (1798-1801) en had daar de piramiden van Gizeh bewonderd en hij wilde zelf ook ‘een duurzaam monument’ oprichten dat de tand des tijds zou doorstaan. Deze obelisk werd eerst Marmontberg genoemd. In 1806 besloot de nieuwe koning van Nederland, Lodewijk Napoleon, broer van de Franse keizer, om de Marmontberg om te dopen tot Pyramide van Austerlitz. Om die reden hanteren we nu nog steeds de Franse schrijfwijze: Pyramide in plaats van Piramide. Overigens is de Pyramide niet bepaald een duurzaam monument geworden, restauratie is een periodiek terugkomend probleem zoals zal blijken uit de vele beelden. Na het vertrek van het Franse leger vestigden zich deels op het Soesterberg grondgebied het Nederlandse leger op het Kamp bij Zeist, nu ook wel aangeduid als het Oude Kamp. Maar dat is wellicht een thema voor een ander keer.

De moderator is deze keer Gert Lamers. Bij velen in het dorp bekend als oud-onderwijzer van de Wethouder De Haanschool. Sinds 2013 is hij als vrijwilliger verbonden aan het bezoekerscentrum van de Pyramide van Austerlitz. Hij weet alles over die periode en kan daar op een boeiende wijze met veel anekdotes veel over te vertellen. Hij neemt ons aan de hand van beelden mee over de Oude Postweg vanuit Soesterberg naar het Camp d’Utrecht. Vertelt over de oprichting van het kamp, de bouw van de Pyramide en alles wat daar verder bij kwam kijken. Heeft u belangstelling voor dit onderwerp kom dan op woensdag 25 september naar het sociaal cultureel centrum De Linde, Christiaan Huygenslaan 4-A te Soesterberg. Het duurt van 10 tot 12 uur, de toegang is gratis.

Voor meer vragen:
contactpersoon Jan de Mos
jmdemos@kpnmail.nl


Boek over geschiedenis Soester Natuurbad

We hebben mooie verhalen over badmeesters in roeibootjes, gescheiden strand, de oorlogsjaren, het restaurant, midgetgolf, de duiktoren, de jeugd van de Molensoos, de sfeer van de jaren zeventig en de zomerhits van die tijd. Het boek over het Soester Natuurbad wordt een tijdsdocument dat je terugbrengt naar de mooie zomers uit je jeugd. Bestel nu alvast het boek en betaal dan slechts € 21,95. Het boek ligt vanaf eind oktober in de winkel voor € 24,95. Bestellen via e-mail: geheimvansoest@gmail.com


IN DE SCHOOT GEWORPEN KRIJGEN.

Loop ik vanmiddag bij mij achter in de brandgang om de kliko op te halen die aan de weg staat loop ik een buurman tegen het lijf. Zegt hij ” buurman u bent toch degene die zich bezig houdt met de historie van Soesterberg”, uh ja dat klopt zeg ik, nou dan heb ik misschien iets voor u, het dagboek van Ludovicus Rademaker ( 1e Pastoor van Soesterberg) wilt u dat misschien hebben? Nou graag natuurlijk, dus bij deze, zeer bedankt voor de mooie gift beste buurman.

Ludovicus Rademaker pastoor soesterberg

Dagboek Pastoor Rademaker

Ludovicus Rademaker pastoor soesterberg

dagboek Pastoor Rademaker

Ludovicus Rademaker pastoor soesterberg

Dagboek Pastoor Rademaker


Deze week kregen wij een mail van mevr. Elisabeth Berlemon met veel info en foto’s over de periode dat zij met haar familie in Soesterberg woonde.

Jarenlang woonde de familie in een houten zomerwoning aan de Verlengde Schoolweg (prof. Lorentzlaan) waarna zij verhuisde naar de woning achter de Merelhof aan de Oude Tempellaan. Vader Piet Berlemon was jarenlang hoofd van de BABOV (Defensie).

Wij danken mevr. Elisabeth Berlemon voor de info en foto’s.

houten zomnerwoning aan de Verlengde Schoolweg

Piet Berlemon met zoon Jan


Prinses Marijke kleuterschool.

Afgelopen week ontvingen wij deze foto van dhr. Jos de Landmeter.

Het betreft de Prinses Marijke kleuterschool, een Christelijke school gevestigd aan de Generaal Spoorstraat.

Jos de Landmeter links aan tafel lichte trui

Heeft u meer info of foto’s van deze school dan horen wij dat graag.


Verkoop DVD Oud Soesterberg deel 1 & 2 groot succes.

Sinterklaas heeft het land weer verlaten, maar de Kerstman is alweer in aantocht.
Na Sinterklaas komt er opnieuw een gezellige tijd aan, mensen zetten hun Kerstboom op, verlichten het huis en kopen cadeautjes voor onder de boom.

Bent u ook nog op zoek naar een cadeautje voor onder de boom denk dan eens aan onze DVD van Oud Soesterberg.
DVD deel 1 Een nostalgisch dorp
DVD deel 2 Geschiedenis van een vliegdorp
Samen meer dan 500 afbeeldingen van oud Soesterberg zoals, Kinabu aan de Amersfoortsestraat, Boereboom op de hoek kampweg – Banningstraat, Christelijke school aan de Postweg, ingang Kamp van Zeist, Vliegbasis Soesterberg enz.

Beide DVD’s zijn te verkrijgen bij de Cornershop aan de Rademakerstraat of te bestellen via info@oudsoesterberg.nl.


Nieuwe aanwinst

Onlangs deze mooie foto van een Phantom F4 ontvangen. Deze Phantom was in gebruik van de Amerikaanse militairen gelegerd op vliegbasis Soesterberg van 1954 tot 1994.

De onderste foto is geschonken door W. Doezelaar aan onze website, oudsoesterberg.nl waarvoor dank. Daarop afgebeeld de F15 en o.a. een patch van de Wolfhounds.

Phantom F4 vliegtuig van de Wolfhounds op vliegbasis Soesterberg

Phantom F4


DVD Oud Soesterberg deel 2

Eindelijk is het dan zover, de DVD Oud Soesterberg, geschiedenis van een vliegdorp deel 2 is klaar voor de verkoop. Vanaf aanstaande zaterdag 11 november is de DVD te verkrijgen via info@oudsoesterberg en de Cornershop aan de Rademakerstraat te Soesterberg.

Geniet van meer dan 300 afbeeldingen van oud Soesterberg.

De DVD is mede mogelijk gemaakt door Stichting Balans, Cornershop Soesterberg en muziekvereniging Odeon.

Prijs van de DVD bedraagt € 8,00

mail: info@oudsoesterberg.nl

dvd oud Soesterberg


Na enige tegenslag en dus langer wachten dan de bedoeling was is DVD deel I dan eindelijk klaar.
DVD deel 2 zal binnenkort worden uitgebracht.
Mocht je interesse hebben om deel 1 nu te kopen stuur dan een email naar

info@oudsoesterberg.nl
PRIJS : € 8,00
De oplage is beperkt dus wees er snel bij.

Dit is de DVD die ik helemaal zelf in 2010 in eigen beheer heb gemaakt en uitgegeven. DVD 2 zal gedeeltelijk door een bedrijf worden geproduceerd waardoor het een professioneler uitstraling zal hebben.

DVD deel 1 is mede tot stand gekomen met behulp van Grafischburo Ed.


Langs deze weg wil ik mevr. Ineke Reinsma bedanken voor het beschikbaar stellen van tientallen oude foto’s en kaarten van Soesterberg.


In 2010 heb ik in eigen beheer een DVD uitgebracht met oude beelden van Soesterberg.

Daar heb ik toen veel mensen een plezier mee gedaan, nu ben ik opnieuw bezig om een

tweede DVD uit te brengen met daarop nog meer oude beelden van Soesterberg.

Zodra de DVD klaar is kan men hem via deze site of onze facebookpagina bestellen.


OPROEP: Postdwarsweg Salonwagens.

De Postdwarsweg, een zijstraat tussen Postweg en Montgomeryweg, bestaat nog steeds gedeeltelijk. In de jaren ’50 stonden daar naast de woning van Majoor ook een aantal Salonwagens voor families waarvan de man tijdelijk werkzaam was in Soesterberg.
In het adresboek van 1959 staan de volgende families vermeld ivm de Salonwagens,
S. Delfsma, H. Klinkhamer, G.J. Leferink en mevr. T. Overes – van den Berg.

Bron : www.oudsoesterberg.nl

BRON : van zoys tot soest/ Rene van Hal

Op de bovenste foto de Postweg met Postdwarsweg, in het midden de Christelijke school met daarnaast de Postdwarsweg.

Op de onderste foto de salonwagens aan de Postdwarsweg.

Kent u mensen die daar in de jaren ’50 hebben gewoond of bent u in het bezit van oude foto’s van de Postdwarsweg dan horen wij dat graag.
U kunt uw info mailen naar: info@oudsoesterberg.nl


 Kolonel J.J. (Jan) Cramer, Commandant Kamp van Zeist.

Via een dochter (Roos van Buuren – Cramer) van Kolonel Cramer zijn wij in het bezit gekomen van een mooi fotoalbum over de periode 1956 – 1966 van het Kamp van Zeist.

Hieronder een korte omschrijving van Kolonel Cramer.

Kolonel J.J. Cramer, commandant Kamp van Zeist.

Lt. Kolonel J.J. Cramer

DMTM ( Depot Motor Transport Materieel ) Kamp van Zeist.

Lt. Kolonel  J.J.  (Jan) Cramer ( geb. 30-08-1916 te Amsterdam  – overl. 16-02-2007 ) was gehuwd en had 3 kinderen. De familie Cramer was woonachtig van 1950 tot 1967 aan de Oude Tempellaan 10.

Jan Cramer was commandant Kamp van Zeist van 1956 tot 1966. Commandant Cramer was een streng maar rechtvaardig mens die ook zeker oog had voor de huiselijke omstandigheden van zijn manschappen. Bij mooi weer ging Jan Cramer met de fiets naar het werk en als het weer slechter was liet hij zich rijden in een Volkswagen Kever door sergeant Parlevliet. Commandant Cramer was een van de weinige militairen die het heeft geschopt tot Kolonel zonder de KMA te hebben bezocht, iets waar hij trots op was maar nooit over sprak.

Jan Cramer was een verwoed pistool schutter die ook aan wedstrijden mee deed. Zijn naam is nu nog steeds verbonden aan de wedstrijd Cramer Revolver.

Wij danken de familie Cramer voor het beschikbaar stellen van dit foto album.


Grote Voetbalreünie Soesterberg

Op zondag 7 juni 2015 organiseert de voetbalvereniging ’t Vliegdorp voor de tweede keer een grote voetbalreünie voor (oud) leden van ’t Vliegdorp en haar voorganger VV Soesterberg. Een middag waarbij gezelligheid voorop staat. Een uitstekende gelegenheid voor hernieuwde kennismaking en het ophalen van herinneringen. Daarnaast worden er tal van activiteiten georganiseerd, afhankelijk van de belangstelling.

Activiteiten, voor elk wat wils

We willen er weer een gezellige en actieve dag van maken. Om te beginnen is er een show van modelvliegtuigjes. Daarna is er voor de oude maar nog niet vergane glorie de mogelijkheid om nog een keer hun voetbalkunsten te vertonen. We denken aan een klein 7×7 toernooi voor de heren in de leeftijdsklassen 35+, 45+, en de oude knarren van 55+ en voor de dames 35+. Voor de groep 65+ introduceren we wandelvoetbal. Zelf voetbaluitrusting meenemen, de vereniging zorgt voor hesjes. Is zelfs wandelvoetbal geen optie meer? Geen nood, dan is een partijtje koersbal een prima alternatief, dat kan tot op zeer hoge leeftijd (koersbal is van oorsprong een Australische sport (Bowls) dat enigszins lijkt op “jeu de boules” maar dan met grote ballen die lijken op edammer kaasjes). Aan het eind van de middag organiseren we in de kantine nog De Soesterbergse Voetbalquiz. Daarna nog een drankje en voor wie wil een afsluitende barbecue (kosten € 15 per persoon). De entree is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening.

Voor wie bestemd?

De reünie is bestemd voor alle (oud)leden van de voetbalverenigingen ’t Vliegdorp en de vroegere VV Soesterberg. Vrijwilligers, scheidsrechters en vaste supporters uit die tijd zijn ook van harte welkom. We kunnen niet iedereen persoonlijk benaderen. Daarom: hoort en zegt het voort. We willen ook een kleine foto expositie inrichten. Een begin hebben we al. Maar we zijn op zoek naar nog meer oude voetbalfoto’s. Het liefst ontvangen we ze tijdig per mail, of stuur ze anders post, dan krijg je ze op de dag van de reünie weer terug.

Programma

Datum:                                                        zondag 7 juni 2015
Ontvangst en vliegshow:                         13.00-14.00
Veteranen toernooi en koersbal:           14.00-16.00
Soesterbergse Voetbalquiz:                    16.30-17.00
Barbecue (facultatief):                             17.30-19.30

Adres:               ’t Vliegdorp, Kerklaan 10, 3712 BG Huis ter Heide

Contact:             reunie@vliegdorp.nl
Jos Kenter, telefoon 0343-517911 (alleen voor de redactie)
Aanmeldingsformulier:                   www.vliegdorp.nl/reunie

 

1-v.v. Soesterberg jeugdelftal 3


REUNIE (oud) bewoners POSTWEG

Op 7 september is er een geslaagde reunie geweest van (oud)bewoners van de Postweg.

De reunie was georganiseerd door Hanneke Schuurs en Willy van Ham, wij van oudsoesterberg.nl waren uitgenodigd om bij deze reunie een lezing te geven over de geschiedenis van de Postweg.

Langs deze weg wil ik de initiatiefnemers bedanken voor een geslaagde dag.

IMG_6094


Persbericht

Tentoonstelling woonwagencentrum Beukbergen “Mensen van de reis”

Het Open Monumentenweekend van 2014 heeft als thema “op reis”. De werkgroep Soesterberg van de Historische Vereniging Soest/ Soesterberg heeft daarom als thema voor een tentoonstelling de geschiedenis van woonwagencentrum Beukbergen gekozen. Een reden temeer omdat recent de woonwagencultuur is toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. De tentoonstelling opent feestelijk op zondag 14 september om 14.00 uur in gebouw De Linde, naast de RK Carolusschool in Soesterberg, de entree is gratis.

Historie van woonwagencentrum Beukbergen

Beukbergen ontstond rond 1922 als een groepje woonwagens in het buitengebied van Zeist op de grens van Soesterberg op één van de tot dan onbebouwde vakken langs de ‘Wegh der Weegen’, tussen de buitenplaatsen Beukbergen en Sterrenberg. Er stonden toen alleen een vijftiental noodwoningen. Het werd een pleisterplaats voor scharenslijpers, stoelenmatters, venters, kermisexploitanten, muzikanten en seizoenarbeiders. Mensen met beroepen die een reizend bestaan noodzakelijk maakten, en voor wie reizen een manier van leven en overleven was.

Tot in het begin van de 20e eeuw trok men rond in huifkarren, later in houten woonwagens getrokken door een paard. Vanaf de jaren zestig veranderde het woonwagenleven. Steeds vaker stond men al dan niet vrijwillig op een vaste standplaats, al bleven velen reizen met auto en caravan om de kost te verdienen. Beukbergen groeide ondertussen tegen de klippen op. Zelfs toen de overheid in de jaren zeventig opsplitsing voorschreef van de grote kampen. De Beukbergers bleven zich verzetten tegen opsplitsing. Zij wilden hun familie, groepsverbanden en eigen cultuur niet opgeven. Ze zijn tot op de dag van vandaag bij elkaar gebleven.

Aanpassing aan de tijd

Na jaren van gedogen, wordt de omvang nu gelegaliseerd en het woonwagencentrum gemoderniseerd. Het aantal standplaatsen en woningen stijgt van 170 naar ruim 200 en is daarmee het grootste van Europa. In 2013 is door de Gemeente Zeist in overleg met de bewoners een start gemaakt met de herinrichting van het woonwagencentrum. In de tentoonstelling is te zien wat een enorme operatie er op dit moment plaatsvindt. Wagens worden opgetild en verplaatst. Het voormalige voetbalveld moet wijken voor de bouw van “vaste huizen” voor senioren! Het kamp “verburgerlijkt” als een wijk van Zeist, maar de cultuur niet.

Beukbergen

Woonwagen Jan van Engelen


Lezing Postweg

Als oud bewoner van de Postweg en als beheerder van de website, www.oudsoesterberg.nl ben ik gevraagd om een lezing te geven over de geschiedenis van de Postweg. Uiteraard ga ik graag op deze uitnodiging in.

Postweg boerderij Ouders Vrucht 1928

Zodra de lezing geweest is zal ik hier en op onze facebookpagina (www.facebook.com/oudsoesterberg.nl) daarvan verslag doen.

*** UPDATE ***

Mooi artikel in de Soester Courant over de komende reunie.

Reunie